13/04/18  Tin của trường  138
KẾ HOẠCH 2018 - 2019
 13/04/18  Tin của trường  137
sáng nay ngày 13 tháng 4 năm 2018, chi nhánh Viettel Nam Giang tiến hành tổ chức taaph huấn vào bàn giao phần mềm quản lý trường học thông minh cho các trường trong huyện Nam Giang
 25/04/16  Tin của trường  295
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường PTDTBT TH liên xã Đắc Pring-Đắc Pre.
Tiêu điểm