• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
         Trong những năm qua, việc dạy nghề phổ thông và giáo dục hướng nghiệp trong các trường THCS đã được các địa phương, đơn vi triển khai thực hiện, nhờ đó, đã góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác này còn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao cần phải có những thông tin cụ thể để học sinh và ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0